• Time and Venue
 •    Ngày 17/07/2018
 • 158A Le Loi street, Hai Chau district, Da Nang city, Vietnam

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Trong khuôn khổ dự án “Khơi nguồn tư duy sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong giáo dục STEM”…

Read More

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Buổi hội thảo sẽ đem đến những bài tham luận, phát biểu và hội nghị bàn tròn được chia sẻ…

Read More

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Buổi hội thảo nhằm mục đích chia sẻ thông tin về thực trạng và nhu cầu đối với giáo dục…

Read More

Agenda

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐÈ “PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC STEM VÀ KHỞI NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT”

 • 08:00 – 08:30

  Đón tiếp khách mời

 • 08:30 – 09:00

  Khai mạc


  Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh (VNUK)


  Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

 • 09:00 – 09:30

  Nhu cầu và thực trạng giáo dục STEM-B ở Việt Nam


  Ông Phan Quốc Hải, Giám đốc Tổ chức Saigon Scientist

 • 09:30 – 10:00

  Điều gì ảnh hưởng đến trẻ em và những người trẻ tuổi khi theo học STEM và theo đuổi sự nghiệp STEM?


  Rebecca Ann Broadbent – Giảng viên trường Đại học Aston, Vương quốc Anh, thành viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ Aston (IET)

 • 10:00 – 10:30

  Giải lao và Triển lãm về giáo dục STEM*

 • 10:30 – 10:50

  Triển khai giáo dục STEM trong trường học: thuận lợi và khó khăn


  TS. Đặng Văn Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành viên sáng lập Học viện Sáng tạo S3

 • 10:50 – 11:50

  Thảo luận: Kinh nghiệm trong quá trình triển khai giảng dạy STEM-B ở Việt Nam

 • 12:00 – 13:30

  Nghỉ trưa


 • 13:30 – 14:00

  Đào tạo khởi nghiệp ở các trường đại học quốc tế


  TS. Geoff Parkes, Phó phòng Hợp tác quốc tế, Đại học Aston

 • 14:00 – 14:20

  Tại sao giáo dục phổ thông cần đào tạo khởi nghiệp sáng tạo?


  TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

 • 14:20 – 14:40

  Một số quan sát ban đầu về thói quen đọc sách và kết quả học tập STEM của học sinh THCS tại Ninh Bình


  TS. Phạm Hùng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Xã hội liên ngành (Trung tâm ISR), Trường Đại học Thành Tây

 • 14:40 – 15:10

  Các hoạt động tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng trong giáo dục STEM của các trường đại học


  Alan West, Giám đốc tổ chức Exscitec, Vương quốc Anh

 • 15:10 – 15:30

  Giải lao


 • 15:30 – 16:30

  Hội nghị bàn tròn: Hướng phát triển giáo dục STEM-B tại Việt Nam


 • 16:30 – 17:00

  Tổng kết và bế mạc