SGA

APPLY NOW
VNUK STUDENT PRESIDENT (VSP)
Chúng tôi đang tìm kiếm VNUK Student President (VSP) đầu tiên tại VNUK cho nhiệm kỳ 2018 – 2019 sắp đến để đại diện cho tiếng nói của toàn thể sinh viên, nhằm giúp các bạn sinh viên có thể có những trải nghiệm tốt nhất trong quá trình học tập tại VNUK.

Nhiệm vụ:
- Đại diện cho quan điểm của sinh viên VNUK;
- Tham dự các cuộc họp hàng tuần với Phòng Đào tạo để chia sẻ mối quan tâm của sinh viên;
- Điều phối và quản lý VSGA nhằm đảm bảo hiệu quả làm việc;
- Hỗ trợ cho tất cả sinh viên tại VNUK;
- Đảm bảo rằng các ý kiến của sinh viên được nêu lên và được giải quyết;
- Đại diện cho sinh viên của VNUK tham dự các hoạt động, sự kiện do Đại học Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức;
- Tham dự các hoạt động, sự kiện tuyển sinh của Viện.

Lợi ích:
- Mức lương 2.500.000 đồng/học kỳ (Chưa bao gồm những khoản thưởng nếu hoàn thành tốt công việc);
- Được đào tạo và phát triển phù hợp với từng vai trò cá nhân;
- Nắm được những kiến thức chuyên sâu về hoạt động của trường đại học;
- Được rèn luyện kỹ năng quản lý và tổ chức;
- Được tham chiếu cho các nhà tuyển dụng trong tương lai.
APPLY NOW
VICE PRESIDENT OF WELFARE
Bạn quan tâm đến các vấn đề về phúc lợi, sức khỏe và hạnh phúc của sinh viên tại VNUK? Là Vice President of Welfare, bạn sẽ là người đại diện để giúp sinh viên đưa ra tiếng nói về bất kỳ mọi việc liên quan hoặc kể cả không liên quan đến việc học của họ.

Nhiệm vụ:
- Hỗ trợ VSP trong các chuyến đi đến các trường THPT, tổ chức sự kiện,...;
- Đảm bảo rằng sức khỏe và phúc lợi của sinh viên được hỗ trợ, thông qua làm việc với các phòng ban liên quan của VNUK;
- Đại diện cho sinh viên nêu lên những vấn đề mà sinh viên đang gặp phải ở trong và cả ngoài VNUK. Ví dụ: các vấn đề về sức khỏe, tâm lý,...;
- Đảm bảo sự bình đẳng của sinh viên. tạo nên sự đa dạng và phá bỏ các rào cản để hướng đến sự bình đẳng.

Lợi ích:
- Mức lương 2.000.000 đồng/học kỳ (Chưa bao gồm những khoản thưởng nếu hoàn thành tốt công việc);
- Được đào tạo và phát triển phù hợp với từng vai trò cá nhân;
- Nắm được những kiến thức chuyên sâu về hoạt động của trường đại học;
- Được rèn luyện kỹ năng quản lý và tổ chức;
- Được tham chiếu cho các nhà tuyển dụng trong tương lai.
APPLY NOW
VICE PRESIDENT OF EDUCATION
Bạn có muốn thực hiện những thay đổi nhằm cải thiện đến trải nghiệm và môi trường học tập của sinh viên hiện tại và tương lai ở VNUK hay không? Đây chính là vai trò của bạn tại SGA!

Nhiệm vụ:
- Tham gia và hỗ trợ VSP trong vai trò và dự án của SGA;
- Là đại diện cho tiếng nói của các sinh viên trong những vấn đề liên quan đến việc học tập, thi cử,...;

Lợi ích:
- Mức lương 2.000.000 đồng/học kỳ (Chưa bao gồm những khoản thưởng nếu hoàn thành tốt công việc);
- Được đào tạo và phát triển phù hợp với từng vai trò cá nhân;
- Nắm được những kiến thức chuyên sâu về hoạt động của trường đại học;
- Được rèn luyện kỹ năng quản lý và tổ chức;
- Được tham chiếu cho các nhà tuyển dụng trong tương lai.
APPLY NOW
VICE PRESIDENT OF STUDENT ACTIVITIES
Bạn có muốn giúp sinh viên tại VNUK tận hưởng tối đa những trải nghiệm trong môi trường đại học, phát triển ý thức cộng đồng và tổ chức các hoạt động cũng như sự kiện để sinh viên tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ không? Hãy ứng cử vào vị trí Vice President of Student Activities!

Nhiệm vụ:
- Tham gia và hỗ trợ VSP trong vai trò và dự án của SGA;
- Tổ chức các sự kiện cho sinh viên;
- Tạo một cộng đồng sinh viên mạnh mẽ hơn tại VNUK bởi các chiến dịch và hoạt động khác nhau.

Lợi ích:
- Mức lương 2.000.000 đồng/học kỳ (Chưa bao gồm những khoản thưởng nếu hoàn thành tốt công việc);
- Được đào tạo và phát triển phù hợp với từng vai trò cá nhân;
- Nắm được những kiến thức chuyên sâu về hoạt động của trường đại học;
- Được rèn luyện kỹ năng quản lý và tổ chức;
- Được tham chiếu cho các nhà tuyển dụng trong tương lai.